Zakazan tehnički pregled završnih radova komunalne infrastrukture u naselju Bukovica

kanal-teh-pregPo redovnom završetku radova na trasi Kolektora 4 i na Kanalu 4.1. ukupno izvedenih 2.169,30 m gravitacijskog cjevovoda od St. 0+000,0 do ST. 1+402,40 i od St. 0+000,0 do St. 0+766,9, te prikupljanja sve dokumentacije u ime Općine Rešetari, naručitelj Slavča d.o.o. podnijela je Zahtjev za tehničkim pregledom naselja Bukovica izvedenih radova kanalizacije i priključaka vodoopskrbe i vodoodvodnje cijelog naselja, za što je Upravnom odijelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ispostava Nova Gradiška dostavljen i elaborat katastarskih vodova, te je zakazan tehnički pregled svih službi u gradnji za 14.prosinca 2017. godine u 10,00 sati.

Ukupni investicijski troškovi za naselje Bukovica iznose nešto više od 2.300.000,00 kn.

Investicijski trošak sustava javne odvodnje naselja Bukovica po priključku iznosi 53.879,00 kn, a investicijski trošak javne odvodnje po stanovniku 15.951,00 kn.

Po dobivenoj uporabnoj dozvoli započet će se korištenje komunalne infrastrukture u naselju Bukovica.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...