3. Sjednica Općinskog vijeća

zgrada-opcine-resetariU utorak 3. listopada 2017. godine s početkom u 18:30 sati u vijećnici Općine Rešetari održati će se 3. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Aktualna pitanja

2. a) Imenovanje komisije za statut , poslovnik i normativne poslove
b) Imenovanje komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
- predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

3.Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu općine Rešetari
- Predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretnina u vlasništvu
općine


- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

5. Suglasnost na Odluku o dodjeljivanju na korištenje poslovnog prostora Dječjem vrtiću
Čarobni svijet u Rešetarima
- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

6. Donošenje Odluke o mjerilima i kriterijima dodjeljivanja prostora općine Rešetari udrugama.
- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

7. Donošenje odluke o upravljanju i raspolaganju nekretnina čk.br.520/1 i 799/1 upisanim u
Zk.l. 2229 k.o. Rešetari
-Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

8. Donošenje odluke o usklađivanju prostornog Plana uređenja Općine Rešetari sa Zakonom o
prostornom uređenju. (NN: br: 153/13)
-Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rešetari za 2017. godinu
za razdoblje I-VI 2017.
- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

10. Donošenje Odluke o II izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu.
- predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

11. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2017.
- predlagatelj načelnik općine Zlatko Aga

12. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg
vrtića za Pedagošku godinu 2017/2018. godinu
- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

13. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o ostvarenju plana i programa odgojno
obrazovnog rada dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2016/2017.
- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

14. Razno

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...