Roditelji školaraca mogu do 15. rujna predati zahtjev za pomoć u nabavci školskih udžbenika Općini Rešetari

opcina-udzbeniciOpćina Rešetari priprema financirati nabavu novih školskih udžbenika za škole općine Rešetari od iduće školske godine, kada bi trebao započeti novi programski koncept udžbenika od 4 godine koje provodi resorno ministarstvo, uz nove nastavne programe kurikularne reforme uz prilagođene udžbenike za novo programsko razdoblje.

Svjesni skupoće kako udžbenika tako i ostale opreme za školovanje djece, koji znatno opterećuju obiteljski budžet roditelja za svakodnevni život, općina iznalazi mogućnost pomoći roditeljima u školovanju djece.

Općinska uprava ovim putem moli sve roditelje/skrbnike djece osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Rešetari kojima su mjesečni neto prihodi kućanstva manji od 2.000,00 kn po članu obitelji uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

Pravo na pomoć ostvaruju za treće i svako daljnje dijete u obitelji u kojoj troje djece pohađa osnovnu i/ili srednju školu i/ili redovno visoko obrazovanje.
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu, a kojem su oba roditelja nezaposlena, odnosno samohrani roditelj, staratelj ili udomitelj.
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu a čiji roditelji, staratelji ili udomitelji ostvaruju pravo zajamčene minimalne naknade mjesno nadležnog Centra za socijalnu skrb.

 

Visina sredstava novčane pomoći za sufinanciranja po učeniku su:
- za učenike od 1 – 4 razreda ................ 300,00 kn
- za učenike od 5 – 8 razreda ............... 500,00 kn
-za učenike srednje škole ................... 700,00 kn

Zahtjev za nabavku udžbenika , koji je moguće preuzeti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Rešetari i na službenim web stranicama Općine obavezno moraju priložiti sljedeće dokaze:
a) Preslika osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika
b) Presliku rodnih listova
c) Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka u 2016. godini (za oba roditelja i radno sposobnih članova kućanstva)
d) Za roditelje i članove kućanstva koji su nezaposleni – Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, Ispostava Nova Gradiška o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba
e) Za zaposlene roditelje i članove kućanstva – potvrdu o plaći u zadnja tri mjeseca
f) Ostala primanja u kućanstvu (mirovina, roditeljska naknada itd.)-Potvrde
g) Presliku računa podnositelja zahtjeva (IBAN)
h) Preslika rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (za one koji ostvaruju pravo)
i) Preslika računa za kupljene udžbenike
j) Za učenike samohranih roditelja/skrbnika potvrda o statusu samohranog roditelja( preslika smrtnog lista za preminulog roditelja, rješenja da je jedan od roditelja lišen roditeljske skrbi, potpuno lišen poslovne sposobnosti ili drugu odgovarajuću ispravu
Osobe koje primaju pomoć u nabavci udžbenika po drugoj osnovi, neće ostvariti pravo za navedenu pomoć općine.
Zahtjeve za nabavku i pomoć udžbenika u novoj školskoj godini dostaviti najkasnije do 15. rujna 2017. godine.


Zahtjev za sufinanciranje nabavke udžbenika - ovdje
Odluka o pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovne i srednje škole sa područja općine Rešetari u školskoj godini 2017/2018 - ovdje

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...