PONOVNO SE OTVARA ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU DO 30. LIPNJA 2018. GODINE

legalizacijaDana 15. srpnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (u daljnjem tekstu: Zakon o legalizaciji).
Time se ponovno otvorio rok za podnošenje zahtjeva koji će trajati do 30. lipnja 2018. godine.

Novim izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji povećava se broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja zgrada dopuštena, odnosno moći će se ozakoniti i nezakonito izgrađene zgrade izgrađene:

unutar planiranih ili istraženih koridora i površina energetskih građevina za koje javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da su izgrađene u skladu s posebnim uvjetima (plinovodi, dalekovodi, naftovodi i sl.);

na postojećoj površini javne namjene, uz suglasnost upravitelja te površine, odnosno vlasnika iste ako ne postoji upravitelj.


Također, omogućava se evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru i na temelju rješenja o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu umjesto samo na temelju rješenja za završenu zgradu.

Ostali uvjeti ozakonjenja ostali su isti kao i u prethodnom razdoblju, odnosno moći će se legalizirati samo one zgrade koje su nedvojbeno vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka od 21. lipnja 2011. godine. U slučaju da nisu nedvojbeno vidljive na istoj, onda na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja do 21. lipnja 2011. godine ili ako su do tog datuma evidentirane na katastarskom planu ili na drugoj službenoj kartografskoj podlozi.

Postupci započeti po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna dovršit će se po odredbama Zakona o izmjenama i dopunama ako je to povoljnije za stranku.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...