2. Sjednica Općinskog vijeća

zgrada-opcine1U ponedjeljak 10. srpnja 2017. godine s početkom u 19:00 sati u vijećnici Općine Rešetari održati će se 2. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Aktualni sat

2. Odluka o naknadama dužnosnika, članova Općinskog vijeća, radnih tijela Općine Rešetari
- predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

3.Odluka o donošenju strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za razdoblje 2017.-2022.godine
- Predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

4. Odluka o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari.
- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

 

5. Odluka o izradi registra nekretnina Općine Rešetari.
- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

6. Prethodna suglasnost na Pravilnik o radu dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima.
- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

7. Osnivanje novog trgovačkog društva Vodovod zapadne Slavonije
a) Odluka o davanju suglasnosti na statusne promjene pripajanjem društava Slavča d.o.o. i RVD-NG u novo trgovačko društvo Vodovod zapadne Slavonije N.Gradiška d.d.
b)Odluka o imenovanju jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga na području Općine Rešetari
- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

8. Odluka o izradi razvojnog dokumenta;Strateški program razvoja Općine Rešetari za
razdoblje 2017.-2022.godine
- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

9. Razno

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...