Izgradnja priključaka vodoopskrbe dogovorena sa distributerima

izgradnja-prikljucakaNositelj realizacije investicije izgradnje EU projekta aglomeracije Nova Gradiška-Cernik-Rešetari, Slavča d.o.o., Nova Gradiška kao javni isporučitelj vodnih usluga, u suradnju sa Općinom Rešetari dobila je suglasnost RVD- NG d.o.o., Davor za izgradnju priključaka za vodoopskrbu na području gdje je RVD-NG javni isporučitelj vodnih usluga za sva domaćinstva koja nisu priključena na sustav vodoopskrbe i to za sva naselja općine.

Za naglasiti je da su pregovori sa upravom RVD-a trajali dugo, te je ovako opsežan i financijski vrijedan posao izgradnje priključaka bio upitan, zbog nedobivanja suglasnosti, ali i zbog ne povlačenja EU sredstava koja su bila ugovorena sa strogo definiranim rokovima, što će za izvoditelja radova KOMING d.o.o., Koprivnica ovako kasna suglasnost otežati realizaciju završetka radova. Uz suglasnost nadzora SEDRA CONSULTING d.o.o., Zagreb, završetak radova produžen je sa mjeseca listopada 2017. godine na prosinac 2017. godine.U sklopu EU projekta izgradnje kanalizacije izgradit će se za sva domaćinstva priključci vodoodvodnje i vodoopskrbe u sve građevinske parcele što će pojednostavniti ne samo priključenja nego i smanjiti uvelike cijenu javnog priključka s kuće do priključka.

Za naglasiti je da je zajednički uređaj za pročišćenje otpadnih voda cijele općine Rešetari , grada Nova Gradiška i općine Cernik, kao neizostavan element sustava odvodnje planiran za graditi po završetku ponovljene javne nabave, do kraja godine.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...