Općina Rešetari potpisala ugovor o završetku katastarske izmjere za k.o. Rešetari

dguNačelnik općine Rešetari Zlatko Aga, ravnatelj DGU dr.sc. Damir Šantek, dipl.ing.geod., župan Brodsko-posavske županije dr.sc. Danijel Marušić i direktor tvrtke Geoprojekt d.o.o. Zagreb Ivan Vojnović, potpisali su aneks ugovora o završetku katastarske izmjere k.o. Rešetari.

Ukupna vrijednost radova iskazanih aneksom ugovora o završetku započete izmjere iznosi 150.000,00 kn u omjeru sufinanciranja DGU 40%, Općine Rešetari 40% i BPŽ 20%.

Prema riječima direktora tvrtke Geoprojekt d.o.o. radovi će započeti u drugoj polovici mjeseca kolovoza 2017. godine, kada će započeti sa radom i komisija za javno izlaganje katastra , gruntovnice i Općine Rešetari.

Katastarska izmjera započela je još 2009. godine, te zbog problema tvrtke koja je bila izvoditelj radova, ista nije po javnom izlaganju odradila i tehnički riješila prigovore građana kako bi se završile i izradile nove katastarske knjige i novi katastarski planovi koji bi postali službeni, te kako bi se za k.o. Rešetari dobila nova zemljišna knjiga.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...