POZIV ZA STRANKE U RJEŠAVANJU IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA NA PODRUČJU K.O. ADŽAMOVCI I K.O. BRĐANI

opcina-zgradaUred Državne uprave Brodsko posavske županije,odsjek za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, ispostava Nova Gradiška,Općina Rešetari i Komunalno poduzeće „Slavča" d.o.o. pozvao je na usmenu raspravu,14 travnja 2015.godine(utorak),u 9,00 sati, sve vlasnike i suvlasnike sukladno parcelacijskom elaboratu nepotpunog izvlaštenja za izgradnju kanalizacije u naselju Zapolje, po pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/I-350-05/14-01/14,URBROJ: 2178/01-16-01/3-14-08 od 28. Studenog 2014. godine, za pripremu provedbe EU projekta za sufinanciranje,te žurnog izdavanja potvrde glavnog projekta, a radi određivanja vještačenja odnosno procjene vrijednosti nekretnine.

pdfPOZIV

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...