Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari

                                                 

          REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

           OPĆINA REŠETARI

           OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-01/69

URBROJ: 2178-18-03/01-22-1

Rešetari, 26. rujna 2022. godine

ČLANOVIMA VIJEĆA

S V I M A

Na osnovu članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Rešetari i ukazane potrebe

s a z i v a m

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari za 29. rujna 2022. godine (četvrtak) u 18:00 sati

 

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Rešetari ulica Vladimira Nazora 30.

- usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Rešetari za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine
 1. Prijedlog Odluke o 2. Izmjenama i dopuna proračuna Općine Rešetari za 2022. godinu s izmjenama i dopunama Programa
 1. Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu
 1. Izvješće o radu komunalnog redara Općine Rešetari za razdoblje od 1. lipnja 2021. do 1. lipnja 2022. godine
 1. Prijedlog Mjerila za financiranje djelatnosti i utvrđivanje cijena usluga Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima
 1. Prijedlog Odluke o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste- neotuđivo vlasništvo Općine Rešetari, k.o. Drežnik,, k.o. Adžamovci i k.o. Baćin Dol
 1. Prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Općine Rešetari i Općine Marina (Splitsko-dalmatinska županija)
 1. Prijedlog Odluke o uvođenju Riznice Općine Rešetari
 1. Prijedlog Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rešetari
 1. Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o.
 1. Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području Općine Rešetari
 1. Prijedlog Odluke o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o.
 1. Razno
 1. Prezentacija tvrtke Neoen Renewables Croatia d.o.o.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

 Milka Perković

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...