za baner video

 

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari

                                                 

          REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

           OPĆINA REŠETARI

           OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-01/66

URBROJ: 2178-18-03/01-22-1

Rešetari, 02. rujna 2022. godine

ČLANOVIMA VIJEĆA

S V I M A

Na osnovu članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Rešetari i ukazane potrebe

s a z i v a m

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari za 5. rujna 2022. godine (ponedjeljak) u 19:00 sati

 

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Rešetari ulica Vladimira Nazora 30.

- usvajanje zapisnika sa 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća

DNEVNI RED:

  1. Aktualni sat
  1. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari
  • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
  1. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari
  • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
  1. Razno

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                           Milka Perković

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...