za baner video

 

OPĆINA REŠETARI PRISTUPILA JE SUSTAVU E-NOVOROĐENČE

Općina Rešetari sa Ministarstvom pravosuđa i uprave potpisala je Sporazum kojim se uključila u sustav e-Novorođenče – uslugu koja između ostalog, omogućuje podnošenje zahtjeva Općini Rešetari radi ostvarenja prava na novčanu pomoć po rođenju djeteta. Dijete se prijavljuje u matičnom uredu prema mjestu rođenja djeteta na temelju usmene prijave roditelja u matičnom uredu ili pisane prijave roditelja putem usluge e-Novorođenče. 

Slijedom navedenog, roditelji mogu zahtjev za novčanu pomoć po rođenju djeteta podnijeti:

  • prilikom prijave novorođenog djeteta u matični ured, u kojem slučaju će matičar upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći te, ukoliko ispunjavaju uvjete, putem aplikacije e-Novorođenče proslijediti Općini Rešetari zahtjev na rješavanje,
  • prijavom u sustav e-Građani, kroz uslugu e-Novorođenče u svega nekoliko klikova.

Na temelju članka 48. Statuta Općine  Rešetari  („Službeni glasnik  Općine Rešetari , 1/18) i članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik  Općine Rešetari , 3/15), općinski načelnik Općine  Rešetari donosi pravo na novčanu pomoć ostvaruje se u obliku jednokratne novčane pomoći i to u iznosu od:

– 1.000,00 kn za 1. (prvo) dijete,

– 2.000,00 kn za 2. (drugo) dijete,

– 3.000,00 kn za 3. (treće) i svako sljedeće dijete,

UVJETI:

Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti roditelji koji moraju ispuniti sljedeći uvjet:

  • dokaz o boravištu za oca i majku da bi se utvrdilo da oba roditelja (otac i majka) imaju boravište  i prebivalište na području Općine  Rešetari.
  • Ukoliko jedan od roditelja djeteta nije prijavljen na adresi naselja koje pripadaju području Općine Rešetari, nemaju pravo na naknadu.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...