za baner video

 

Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Rešetari

ScreenShot001Općina Rešetari podupire ugradnju energetski učinkovite stolarije i fasada na obiteljskim kućama te je s tim ciljem u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisala Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Rešetari.

Naime, ovim projektom sufinancirat će se mjere energetske učinkovitosti tj. troškovi nabave i ugradnje toplinske zaštite vanjske ovojnice (fasade), energetski učinkovite vanjske stolarije te energetski učinkovitog sustava grijanja i prozračivanja u kućanstvima na području Općine Rešetari.

Natječaj je raspisan 25. kolovoza 2014. godine te objavljen na službenoj internetskoj stranici www.resetari.hr, a prijave će se zaprimati 60 dana od dana objave. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava mogu ostvariti fizičke osobe na postojećoj obiteljskoj kući u osobnom vlasništvu ili vlasništvu člana/članova uže obitelji s prebivalištem na adresi obiteljske kuće.Pojedini korisnik može ostvariti sufinanciranje u iznosu 65% prihvatljivih troškova tj. u maksimalnom iznosu od 48.750,00 kn, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 60%, a Općina Rešetari 5% troškova.

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, isključivo preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom ponuditelja te adresom ponuditelja, na adresu:

Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška, uz naznaku: „PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA– NE OTVARATI", Rok za dostavu prijava je 60 (šezdeset) dana od dana objave.

Cjelovit tekst natječaja i prateće obrasce možete pronaći u prilogu.

Priloženo:

pdf NATJEČAJ

pdf PRAVILNIK

word PRILOG 1 - prijavni obrazac

pdf PRILOG 2 - izjava prijavitelja

word PRILOG 3 - zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja
Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...