POZIV ZA TESTIRANJE

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN.br. 86/08) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu namještenika – komunalnog djelatnika u Jedinstveni upravni odjel općine Rešetari upućuje

POZIV ZA TESTIRANJE
kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Rešetari na radno mjesto komunalni djelatnik, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom

I. Dana 14. studenog 2019. s početkom u 7,30, sati u zgradi Općine Rešetari , V.Nazora 30, Rešetari, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova komunalnog djelatnika na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rešetari, a temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 102/2019.godine, Zavodu za zapošljavanje Nova Gradiška i internetskoj stranici Općine Rešetari.

Na provjeru znanja i sposobnosti kandidata- testiranje pozivaju se slijedeći kandidati:
1. Branimir Mikolčević, Hr.Branitelja 57, Gunjavci
2. Tomislav Pintarić, V.Nazora 153, Rešetari

II. Raspored testiranja: Od 07,30 do 7,45 sati dolazak kandidata u Općinu Rešetari i identificiranje osobnih iskaznica.
Od 8,00 sati pisanje testova najduže 35 min.
Nakon završetka rješavanja pisanih testova vrši obrada testova i intervju s kandidatima koji su uspješno položili testove. Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:
- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, , 116/08, 75/09)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11)
- Odluka o komunalnom redu Općine Rešetari ("Službeni glasnik Općine Rešetari" br. 5/19.)
- Odluka o grobljima Općine Rešetari ("Službeni glasnik Općine Rešetari" br. 4/09.)
- Statut Općine Rešetari ("Službeni glasnik Općine Rešetari" br. 1/18)

Pravila i postupak testiranja,

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni oglas.
Intervju će biti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje 5 bodova).
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.
Po obavljenom intervju postupak provjere znanja i sposobnost kandidata je dovršen, a kandidatima će rješenje izabranog kandidata biti dostavljano poštom u zakonskom roku.

Povjerenstvo za provedbu javnog
Natječaja za prijam u službu

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...