Uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom u grad i općine

novi-sus-gosp-otpadom27. prosinca 2018. godine u uredu gradonačelnika grada Nove Gradiške Vinka Grgića uz direktora Odlagališta d.o.o., Nova Gradiška Marijana Furića, sastali su se i načelnici općina Cernik, Dragalić, Gornji Bogićevci, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Nove Kapele i Rešetara, zajedno s direktorom tvrtke Zeleni plan iz Zagreba gosp. Mirkom Budišom kao vanjskog konzultanta po pitanju gospodarenja komunalnim otpadom kako bi se razgovaralo o zakonskim obavezama po pitanju gospodarenja komunalnim otpadom u 2019. godini, petogodišnjim planom provedenih aktivnosti, posebno o početku razvrstavanja komunalnog otpada i zbrinjavanja istog, a najviše kako bi se raspravilo o prijedlogu na traženje suglasnosti na novi cjenik pružanja usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i brzorazgradivog komunalnog otpada na širem novogradiškom području na kojem tvrtka Odlagalište d.o.o. vrši uslugu prikupljanja komunalnog otpada, sukladno zahtjevu uprave društva na predloženu novu cijenu usluge koju provode na području JLS-e.

Po riječima direktora Odlagališta d.o.o., Marijana Furića rade se zadnje pripreme za uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom, a potpuna implementacija cijelog sustava trajat će od jedne do tri godine, a prema nabavi opreme i financiranju sustava vršenja usluge za oko 13 tisuća domaćinstava u zbrinjavanju otpada i do pet godina, kako bi se udovoljili EU standardi koje je pripisao sabor kroz donošenje zakonski regulativa te vlada kroz dogovorene direktive s EU i smanjenja komunalnog i biorazgradivog otpada za 5% za svaku godinu.


Čelni ljudi spomenutih JLS-e zajedno su radili na osmišljavanju sustava zbrinjavanja otpada, te svi daju potpuni međusobni konsenzus po ovim pitanjima, a u sustav žele implementirati i suradnju s građanima, te tako objediniti sustav neposrednog prikupljanja otpada od onih koji ga stvaraju, a da isti ne završava na divljim deponijama, pa da stvara dodatne troškove i poslove u zbrinjavanju otpada svih nelegalnih aktera, te u tom slučaju i skupljeg odvoza otpada zbog neodgovornih građana. Najveća novost ovog sustava je napuštanje starih kriterija za obračun cijene odvoza otpada i uvođenje novog kriterija obračuna prema volumenu „isporučenog" otpada i broja odvoza koji će se u prvoj godini pokazati kao jedan od mogućih modela i za moguće smanjenje cijene odvoza smeća, ako se pokaže kao funkcionalan sustav kroz razvrstavanje otpada. Cijene se formiraju iz tri elementa ; fiksnog dijela koji treba pokrivati osnovne troškove funkcioniranja cijelog sustava zbrinjavanja otpada, varijabilnog dijela koji ovisi o volumenu zbrinutog otpada i od „ogovorene kazne" koja se naplaćuje u slučaju nepridržavanja ugovorenih odredbi. Predstavnici Odlagališta d.o.o. zatim su iznijeli trenutni izračun budućih cijena zbrinjavanja otpada za domaćinstva, uz napomenu da će se prave i konačne službene cijene objaviti za nekih mjesec dana, a primjenjivat će se od 1. travnja 2019. godine dok se dobiju sve prethodne suglasnosti svih JLS-e na prijedlog, te kako bi se nova cijena što realnije izračunala i utvrdila na temelju stvarnih troškova i potreba.

novi-sus-gosp-otpadom 2Predstavnici općina i gradova istaknuli su da je novi sustav zbrinjavanja otpada mnogo „pravedniji, zdraviji i čišći" od prethodnog, a iako se o njemu govori već duže vremena, čini se da je još uvijek mnogo toga nije jasno, pogotovo krajnjim korisnicima odnosno onima koji plaćaju krajnju cijenu, pa bi zato građanima svakako trebali preporučiti da iskoriste svaku ponuđenu priliku da na skorim javnim prezentacijama novog sustava gospodarenja otpadom uskoro po naseljima, neposredno na izvoru, potraže objašnjenja za svaku svoju dvojbu oko razvrstavanja, ali i oko potpisivanja izjave s tvrtkom Odlagalište d.o.o. o prikupljanju komunalnog otpada svakog domaćinstva, koje je novi zakon definirao.

Direktor Odlagališta d.o.o. izvijestio je o propisanim radnjama za uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom učinjenim na cijelom području, ali i unutar tvrtke, uključujući pripreme od novog sustava za izgradnju pretvornih stanica, izgradnju fiksnih ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta, opremanja voznih parkova, testiranja sustava s pojedinačnim ili zajedničkim spremištima, čipiranjem kanti, kao i korištenjem sredstava namjenskih fondova, sortirnica za otpad, nabavku novih i dodatnih kanta svih volumena za otpad i niza drugih poslovnih radnji. Tu su i novi objekti, koji će služiti za povećanje „čistoće" selektivnog otpada jer postojeća čistoća selektivnog otpada prikupljenog kroz „zelene otoke" nije zadovoljavajuća.

Glavni cilj svih bit će kako građane motivirati da što više smanje volumen miješanog komunalnog otpada tako da s jedne strane što više selektiraju otpad, a s druge strane da što više kompostiraju organski otpad.

Zaključak je predstavnika JLS-e je da nađemo model stimulacije građana za odvajanje različitih frakcija otpada, što bi se postiglo kroz nižu cijenu - tko više odvaja i stvara manje otpada za krajnje odlagalište, manje i plaća, a moguće povećanje sadašnje cijene odvoza smeća je iz razloga što iz sadašnjih prihoda tvrtke Odlagalište d.o.o. nije moguće pokriti ovakav način zbrinjavanja komunalnog otpada jer ista mora ulagati u sadašnje ekološki neprihvatljive varijante zbrinjavanja mehaničko-biološkom obradom, kao i sadašnjom opremom, koja nije zadovoljavajuća te je potrebno obnoviti cjelokupan sustav kako bi se učinkovito prešlo na novi model zbrinjavanja komunalnog otpada.

 

novi-sus-gosp-otpadom 3

novi-sus-gosp-otpadom 4

novi-sus-gosp-otpadom 5

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...