HAKOM donio Rješenje u korist općine Rešetari

zgrada-opcine-resetariProizlazeći od nužnosti uspostave ravnoteže razvoju telekomunikacijske infrastrukture na području općine Rešetari, te osporavanja HT- Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb na vlasništvo DTK (distribucijske telekomunikacijske kanalizacije) uz nerazvrstane ceste i na nekretninama u općinskom vlasništvu, te omogućavanja svim operaterima postavljanje moderne kabelske infrastrukture koja omogućava veću zastupljenost kabelskog interneta kao pristupne tehnologije za broadband internet, kao i „local loop" za potrebu javnih govornih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži (fiksnoj telefoniji), Općina Rešetari je prema Odluci o nerazvrstanim cestama iz 2012. godine stekla potpuno pravo vlasništva u pojasu cesta, te je 2015. godine započela proces dokazivanja i utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu poveznu opremu (EKI) koja je izgrađena na općinskom vlasništvu i sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama i Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta, pokrenula rješavanje spora pred Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM), koja je nakon tri godine donijela Rješenje u korist Općine Rešetari bez prava žalbe protiv Rješenja Hrvatskog telekoma d.d., koji je dužan od 2015. godine Općini Rešetari plaćati naknadu za sve elektroničke komunikacijske vodove u zemlji i nadzemnih vodova kako je navedeno u Rješenju, kao i za svaku godinu u buduće.

Općina je još jednom dokazala pravnim putem svoj odgovorni rad, a u korist njenih mještana.

HAKOM / RJEŠENJE

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...