Certifikacijom proizvoda do tržišta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ponovno je otvorilo natječaj, kojim se MSP-ovima pruža potpora za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno priznatih normi, a sve s ciljem osiguranja preduvjeta za povećanje izvoza, poboljšanja kvalitete proizvoda i povjerenja potrošača, uklanjanja zapreka u trgovini omogućavanjem pristupa tržištima te u konačnici osiguranja ukupne konkurentnosti.

Riječ je o natječaju „Certifikacijom proizvoda do tržišta", za kojeg je u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano 30.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020.


Prihvatljivi prijavitelji po ovom natječaju su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. Ovisno o veličini, intenzitet potpore iznosi do 85% za mikro i mala poduzeća, dok se prihvatljivi troškovi srednjih poduzeća sufinanciraju s udjelom od 65%.

Vrijednost potpore, odnosno iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu kreće se od 20.000,00 do 1.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem ovog Poziva smatraju se potporom male vrijednosti – de minimis.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje i sl.) te ishođenje isprava o sukladnosti (izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima).

Prijave na ovaj natječaj podnose se putem sustava eFodnovi, od 18. lipnja 2018. godine u 11:00 sati. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine. Projektni prijedlozi se obrađuju i ocjenjuju prema redoslijedu po kojem su predani, a istim redoslijedom se i donose Odluke o financiranju, ovisno o ishodu vrednovanja projektnih prijedloga, do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Više informacija o samom natječaju dostupno je na:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=4486a535-94ba-4ee0-86c5-13aff638806a

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...