6. Sjednica Općinskog vijeća

zgrada-opcine-resetariU petak 27. travnja 2018. godine s početkom u 19:00 sati u vijećnici Općine Rešetari održati će se 6. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Aktualna pitanja

2. Zamjena mandata vijećniku HSS-a i verifikacija novog vijećnika - predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

3. Prijedlog Provedbenog plana unaprijeđenija zaštite od požara na području Općine Rešetari za 2018,g . -predlagatelj načelnik Zlatko Aga

4. Prijedlog Izvješća o provedbi plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2017.godinu - predlagatelj načelnik Zlatko Aga

5. Prijedlog Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2017.godinu. - predlagatelj načelnik Zlatko Aga

6. Očitovanje o pravu prvokupa preventivno zaštićene nekretnine u k.o. Brđani kao kulturnog dobra - predlagatelj načelnik Zlatko Aga

7. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Rešetari - predlagatelj načelnik Zlatko Aga

8. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Rešetari za 2017. godinu - predlagatelj načelnik Zlatko Aga

9. Predlaganje odlikovanja zaslužnim građanima.

10. Razno

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...